Category Archives: Notiser

Böter för bilister som har smutsiga skyltar

NORRKÖPING: En hel del förare åker med smutsiga registreringsskyltar som inte går att läsa.

  • Grundregeln är att bilens registreringsskyltar ska vara anordnade så att de är lätt avläsbara, menar trafikpolisen Dennis Örnborg.

Om skylten inte går att läsas under körning kan man få 1500 kronor i böter.

Örnborgs tips till bilister är att nu när vädret är bättre så bör bilisterna tvätta åtminstone av rutor, lyktor, reflexer samt registreringsskyltar.

Källa: Norrköpings Tidningar

Multa para choferes que manejan vehiculos con patentes sucias

Una considerable cantidad de choferes manejan sus automoviles con letreros de patentes que apenas se pueden leer.

  • La regla base es que los letreros de patentes esten hechos cosa que sean facil de leer, explico el policia de transito Dennis Örnborg.

Si los letreros no se puedan leer durante la conduccion de los vehiculos uno puede recibir una multa de hasta 1500 coronas.

El consejo que Örnborg da a los choferes es que ahora que el clima esta mejor es que ellos, al menos, limpien las ventanas, luces, reflejos y letreros de los automoviles.

Prensa Norrköping

Nya restriktioner mot pandemin

Det kommer att införas nya och strängare restriktioner mot pandemin i landet. Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade detta på onsdagens presskonferens.

De statliga myndigheterna har rekommenderat att restauranger och caféer runtom i Sverige bör stänga klockan 20.30, bortsett om det säljs alkohol eller inte.

Källa: Norrköpings Tidningar

Nuevas restricciones contra la pandemia

Se introducirán nuevas retricciones que son aún más estrictas contra la pandemia que está afectanto tanto a Suecia como a nivel global. El gobierno y el Servicio de Salud Público comunicó tal información en la conferencia de Prensa del pasado miércoles.

Las autoridades estatales, han recomendado, entre otros, que los restoranes y cafés en el país deberían cerrar a las 20.30 horas, independientemente si se sirve alcohol o no.

Traducción: Prensa Norrköping

Bokningstid av vaccinering för alla

De personer som vill gå före köerna genom trängning och felaktigt boka tid för att vaccinera sig kommer att nekas att få sprutan

“Vi ser väldigt allvarligt på de som missbrukar det här”, säger vaccinsamordnaren, Kerstin Jonsson, till Norrköpings Tidningar.

På Region Östergötlands hemsida finns det en länk tillgänglig där alla kan boka tid för att få vaccinet mot covid-19.

Källa: Norrköpings Tidningar

Todos pueden pedir hora para vacunarse

Las personas quienes traten pasar por delante de las filas y pedir hora de una manera incorrecta les serán negada la vacuna.

“Vemos muy grave a aquellos quienes hacen maluso de este servicio”, manifestó Kerstin Jonsson a Norrköpings Tidningar.

Jonsson, es la encargada de la vacunación contra el covid-19 en la provincia de Östergötland.

La funcionaria, apuntó de que en la red hay un enlace disponible donde todos pueden pedir hora para poder vacunarse.

Traducción: Prensa Norrköping