Category Archives: Notiser

Kyrkan ute på gatan/Evangelizacion en la calle

Kyrkorna som tillhör Kristna rådet i Norrköping driver sedan flera år tillbaka Cafébussen ute i Norrköpings fredagskvällar. Varje fredag samlas ledare och meddlemmar från de olika församlingar i stan för att sprida det kristna budskapet till alla människor som går i Drottninggatan där bussen brukar stå (Hörsalsparken) Mikael Sjöberg, en av de huvudansvariga som tillhör församlingen Agape manifesterar följande till Prensa Norrköping

  • Nuförtiden finns det en större öppenhet bland människor att höra Guds Ord och tar emot Jesus utan större svårigheter, säger Michael Sjöberg.

På grund av coronaviruset så får man inte stiga inne i bussen för att på så sätt hindra att den sprids i onödan.

Las iglesias pertenecientes al Consejo Cristiano en Norrköping llevan desde hace varios años la actividad del bus de la evangelización en Norrköping. Cada viernes por la tarde se ubica el bus en el sector de Hörsalen para predicarles la buenas nuevas a los transehúntes que pasan por la calle Drottninggatan en el centro de la ciudad. Michael Sjöberg, uno de los responsables principales de la actividad evangelística sostiene a Prensa Norrköping lo siguiente:

  • Ahora más que nunca hay una apertura más grande en las personas de escuchar la palabra de Dios y reciben a Jesús en sus vidas sin mayores titubeos, dice Michael Sjöberg a nuestro portal noticioso.

Debido al virus corona, las personas no les es permitido subir al bus para prevenir cualquier tipo de posible contagio.

Text, bild och översättning: Wladimir Loyola

Gudstjänst under coronatider/Culto durante tiempo de Virus

SVE: En Gudstjänst ägde rum i söndags på församlingen Agape under pandemitiden. Pastor David Ekerbring förkunnade att Guds håller sina löften till de troende eftersom Herren har slutit ett förbund med sitt folk. I Gudstjänsten som ägde rum utomhus, dök det upp ett fyrtiotals personer, ett antal som är under normen då det inte får överstiga 50 personer.

ESP: Un culto a Dios ocupó lugar el pasado domingo en la iglesia Agape de Norrköping. El pastor David Ekerbring predicó que Dios mantiene vigente sus promesas a su pueblo, debido a que el Gran Creador hizo una alianza con sus feligreses. El culto, el cual ocupó lugar a la interperie, tuvo una audiencia de unas cuarenta personas asistentes, suma que está bajo la norma, ya que no está permitido que exceda a las 50 personas de acuerdo a las órdenes del gobierno.

Text (o)/Foto: Wladimir Loyola

Streamade möten pga Corona/Culto grabados debido a virus

Många församlingar och organisationer har bestämt att streama sina möten på grund av coronaviruset. Frikyrkor har börjat göra det och svenska kyrkan är på väg att göra det med tanke på att regeringen har beslutat att folksamlingar inte får överstiga 50 personer.

Muchas congregaciones y organizaciones han optado por difundir sus reuniones en diferido debido al virus Corona. Iglesias evangelicas ya han comenzado hacerlo y la Iglesia Sueca lo hara pronto ya que el gobierno ha determinado que no hayan juntas de mas de 50 personas en los locales de reuniones.

Text, bild och översättning : Wladimir Loyola

Gudstjänst trots Corona pandemin /Culto a pesar del virus chino

Ett trettiotal personer närvarade i Vineyardförsamling (mindre än vanligt) under söndagens gudstjänst på Immanuelskyrkans byggnad. Svenske-argentinske pastorn Daniel Holgersson uppmanade de trogna åhörarna att lita på Gud trots Coronapandemin. Predikanten förkunnade från Apostlargärningarna 4 ur Nya Testamentet där det står om Jesu lärljungarna Petrus och Johannes som fick många att bli kristna, en tro som spred sig snabbt som Coronaviruset på den tiden i Israel.

Una treintena de asistentes presenciaron la congregación Vineyard (menos de lo común) durante el culto de día domingo ubicada en el inmueble de Immanuelskyrkan en el centro de Norrköping. El pastor argentino-sueco, Daniel Holgersson, animó a los fieles asistentes a confiar en Dios a pesar de la pandemia china que se está esparciendo en toda Suecia. El siervo predicó de Hechos de Los Apóstoles 4 donde los discípulos de Jesús Pedro y Juan hicieron que muchos se convirtieran a la fe cristiana, credo que se esparció casi a la velocidad del virus Corona en ese tiempo en la tierra de Israel.

Text, bild och översättning: Wladimir Loyola