Kategoriarkiv: Notas Breves

pROJEKT KOMMER ATT KOSTA 94 MILJONER

I ÖSTRA PROMENADEN

Första delen av Östra Promenaden kan kommas att öppnas upp för allmänheten redan i juni 2022. Projektet sattes igång för drygt ett halvår sedan och det beräknas att den kommer att kosta runt 94 miljoner enligt Norrköpings kommun.

Det är tänkt att hela arbetet med Östra Promenaden kommer att bli färdigt tidigare än juli 2023. På korsningen mellan Östra och Södra Promenaden, Gustav Adolfsplan, kommer dessutom att finnas plats för nytt kollektivtrafik.

  • Målet är att övre delen, den så kallade Gustav Adolfsplan, kommer att vara klart i början av juni 2022, uppger projektledaren Michael Botvidsson.

Arbetet med själva projektet verkar bara flyta där man jobbar för fullt samt att man följer tidsplanen. Bland annat, det mildkalla vädret har underlättat arbetet på området.

  • Vi har fått upp cirka 100 träd, vilket ju är ungefär hälften av de som totalt ska planteras. Alla ska vara på plats under våren när växandet sätter fart, säger Michael Botvidsson till Norrköpings Tidningar.

/Redaktionen

Proyecto cuesta 94 millones

En Östra Promenaden

La primera parte de Östra Promenaden estará lista para la ciudadanía recién en junio de 2022. El proyecto fue llevado a cabo hace medio año y, se calacula que llegará a tener un costo de 94 millones de coronas según la comuna de Norrköping.

Está pensado que todo el trabajo con Östra Promenaden estará listo más antes que julio de 2023. En el cruce entre Östra y Södra Promenaden, Gustav Adolfsplan, habrá además espacio para nuevo tráfico colectivo.

  • La meta es, que la parte superior, la así llamada Gustav Adolfsplan, estrá listo a comienzos de junio de 2022, declaró el líder de proyecto Michael Botvidsson.

El trabajo con el proyecto, parece fluír, en dónde se trabaja a full aparte de seguir con el lapso de tiempo. Entre otros, el clima temperado ha facilitado el trabajo en la zona.

  • Hemos plantado ya unos 100 árboles, lo cual es casi la mitad de los que en total serán plantados. Todo debe estar en su lugar durante la primavera cuando el crecimiento comience, afirmó Michael Botvidsson a Norrköpings Tidningar.

Wladimir Loyola

Konsert i Centrumkyrkan

Ett konsert innan första advent ägde rum på Centrumkyrkan förra fredag. Hela Människan stod för konserten där man inbjöd Peter Hallström med sitt bluesband.

/Redaktionen

Concierto en la iglesia bautista-metodista

Un concierto tomó lugar en la Iglesia del Centro, Centrumkyrkan, él pasado viernes, en dónde toc la banda de Peter Hallström la cual fue contratadada por Hela Människan de Suecia.

/La redacción