Category Archives: Östergötland

Östergötland kan även drabbas av översvämningar

På sistone har det skett kraftiga översvämningar i Europa. Östergötland är inte fri från att drabbas av sådana naturkatastrofer.

Översvämningarna, främst i Tyskland, har varit mycket katastrofala. Värmeböljor och skyfall kan komma att bli allt vanligare framöver med tanke på klimatförändringar. Dessa naturkatastrofer kan även drabba Östergötland.

  • Mindre översvämningar i samband med kraftigt regn uppstår då och då i länet, uppgav Magnus Mateo Edström till Norrköpings Tidningar.

Edtröm, som är Klimatsnpassningssamordnare på Länstyrelsen Östergötland menar att om man skulle få in ett regn som i mellersta Europa, skulle det få omfattande konsekvenser och även slå ut samhällsviktig verksamhet i länet.

Översvämningar ser olika ut:

  • Dels kan det komma från havet som stiger på grund av klimatförändringarna. Det är väderberoende och kan tillfälligt ge väldigt höga vattennivåer. Sen har vi översvämningar från sjöar och vattendrag som Motala Ström, Stångån och Svartån. Vi har också den tredje sorten med extrema regnskyfall där det kommer väldigt mycket regn på kort tid, förklarade Magnus Mateo Edström till lokala morgonstidningen NT.

Omskrivet av Prensa Norrköping

Östergötland puede ser sacudida por inundaciones

En este ultimo tiempo, Europa ha sido sacudida por fuertes inundaciones de lo cual, la provincia de Östergötland no está excenta de serlo.

Las inundaciones, sobretodo, en Alemania, han sido catastrófica. Los calores y lluvias serán mayores en los próximos años, esto debido a los cambios climáticos. Tales catástrofes naturales pueden, incluso, golpear a Östergötland.

  • “Menores inundacioes en relación con fuertes lluvias aparecen a veces en la provincia”, explicó Magnus Mateo Edtröm al periódico local Norrköpings Tidningar.

Edström, quien escargado del departamento de climatología en Östergötland, sostuvo que si en Östergötland llueve como lo hizo en Europa Central aquello tendría graves consecuencias y afectaría lugares y actividades importantes en la provincia sueca.

Las inundaciones pueden manifestarse de diferentes maneras:

  • Pueden producirse desde mar que subiría debido a los cambios climáticos. El mar es dependiente del clima y esporádicamente puede hacer subir el nivel del agua. Posteriormente, están las innundaciones en los lagos y corrientes de agua de Motala Ström, Stångon y Svartån. También hay un tercer tipo de innundaciones que se producen cuando llueve en extremo en corto tiempo, sostuvo Magnus Mateo Edtröm al matutino local NT

Traducción texto: Wladimir loyola