Kategoriarkiv: Local

pROJEKT KOMMER ATT KOSTA 94 MILJONER

I ÖSTRA PROMENADEN

Första delen av Östra Promenaden kan kommas att öppnas upp för allmänheten redan i juni 2022. Projektet sattes igång för drygt ett halvår sedan och det beräknas att den kommer att kosta runt 94 miljoner enligt Norrköpings kommun.

Det är tänkt att hela arbetet med Östra Promenaden kommer att bli färdigt tidigare än juli 2023. På korsningen mellan Östra och Södra Promenaden, Gustav Adolfsplan, kommer dessutom att finnas plats för nytt kollektivtrafik.

 • Målet är att övre delen, den så kallade Gustav Adolfsplan, kommer att vara klart i början av juni 2022, uppger projektledaren Michael Botvidsson.

Arbetet med själva projektet verkar bara flyta där man jobbar för fullt samt att man följer tidsplanen. Bland annat, det mildkalla vädret har underlättat arbetet på området.

 • Vi har fått upp cirka 100 träd, vilket ju är ungefär hälften av de som totalt ska planteras. Alla ska vara på plats under våren när växandet sätter fart, säger Michael Botvidsson till Norrköpings Tidningar.

/Redaktionen

Proyecto cuesta 94 millones

En Östra Promenaden

La primera parte de Östra Promenaden estará lista para la ciudadanía recién en junio de 2022. El proyecto fue llevado a cabo hace medio año y, se calacula que llegará a tener un costo de 94 millones de coronas según la comuna de Norrköping.

Está pensado que todo el trabajo con Östra Promenaden estará listo más antes que julio de 2023. En el cruce entre Östra y Södra Promenaden, Gustav Adolfsplan, habrá además espacio para nuevo tráfico colectivo.

 • La meta es, que la parte superior, la así llamada Gustav Adolfsplan, estrá listo a comienzos de junio de 2022, declaró el líder de proyecto Michael Botvidsson.

El trabajo con el proyecto, parece fluír, en dónde se trabaja a full aparte de seguir con el lapso de tiempo. Entre otros, el clima temperado ha facilitado el trabajo en la zona.

 • Hemos plantado ya unos 100 árboles, lo cual es casi la mitad de los que en total serán plantados. Todo debe estar en su lugar durante la primavera cuando el crecimiento comience, afirmó Michael Botvidsson a Norrköpings Tidningar.

Wladimir Loyola

Sälen får skulden för dåligt fiske

Fiskepremiäret i Strömmen blev inte lyckad i år. Sälar har röjt runt och motat bort en hel del av fisken. Cityfiske vill åtgärda problemet med myndigheternas hjälp.

Det blev ett fattigt fiske under fiskepremiären i helgen där det kom enbart ett 40-tal fiskare som nappade enbart en enda gädda.

 • En stor besvikelse, säger Kenneth Israelsson, verksamhetsansvarige för Cityfiske.
 • Det ska vara öring eller lax. Inte ens aborre eller braxen nappade den här gången och då är det illa, menar Israelsson till NT, som medger att höstfisket var dock bra.

Under de goda fiske åren, låg Norrköping i topp där det kom mellan 300 och 400 fritidsfiskare.

 • Allt mera säl kommer allt längre in i strömmen, säger verksamhetsansvarige till NT, där sälpopulation har ökat i Östersjön.

Kenneth Israelsson förklarar att det behövs hjälp från kommunen och länsstyrelsen samt högre instanser.

Prensa Norrköping

Las focas son culpadas por la pobre pesca

La inauguración de la pesca el año en curso en el río Strömmen no tuvo éxito. Las focas han destruido parte del sistema ecológico de los peces. La Asociacón de Pescadores, Cityfiske, quiere tomar cartas en el asunto con la ayuda de las autoridades.

Una pobre pesca se dio durante la inauguración de la pesca anual el fin de semana pasado, donde sólo aparecieron una cuarentena de pescadores quienes apenas lograron pescar un lucio.

 • Una gran desilusión, sostuvo Kenneth Israelsson, encargado de actividades de Cityfiske.
 • Tiene que aparecer truchas o salmones. Ni siquiera aborre o ni bremas fueron pescadas esta vez, lo cual es grave, manifestó Israelsson al periódico local Norrköpings Tidningar, quien sostuvo que la pesca del otoño fue buena.

Durante los buenos años de pesca, Norrköping estuvo al tope donde llegaban entre 300 y 400 pescadores aficionados.

 • Cada vez nadan más focas adentro del río, explicó el encargado de actividades al diario matutino, donde la pupulación de estos mamíferos han aumentado en el mar Báltico.

Kenneth Israselsson afirmó que se necesita más ayuda por parte del municipio, el gobierno provincial más otras instancias.

Traducción: Prensa Norrköping

Sjukvården klarar inte coronapandemin

Sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset hinner knappt äta på arbetsplatsen på grund av pandemin.

 • Det här kanske låter lite extremt, men ibland tänker jag på filmen Pearl Harbour, menar sjusköterskan Therese Arnesen till NT.

På filmen finns en scen där en sjuksköterska springer runt och ritar markeringar på de svårt skadade patienterna som går att räddas och inte.

Arnesen menar att det är nästan på samma sätt som på filmen där “vi måste göra samma prioriteringar son den sjuksköterskan – vilka kan vi rädda och inte”.

Sjuksköterskan menar också att hon, under de senaste passen, varken hunnit gå på toa eller få i sig mat.

Dock skyller hon inte på sina arbetsgivare som gjort så gott de kunnat utan istället kritiserar hårt de personer som inte respekterar restriktionerna.

 • “Många pratar om att man är trött på restriktionerna”, säger Therese Arnesen till lokala dagstidningen, men om man har en sjukvård som går på knäna när pandemin är över så kommer det aldrig att bli som vanligt igen utifrån sjukvårdspersonalens synpunkt.

Källa: Norrköpings Tidningar

La situación en el hospital de Vrinnevi es insostenible

Enfermeras del hospital de Vrinnevi apenas alcanzan en ir a comer en su lugar de oficio. Esto ocurre, debido a la pandemia del covid-19.

 • “Quizás suene un poco extremo, pero a veces pienso en la película Pearl Harbour,” sostuvo la enfermera Therese Arnesen al periódico local Norrköpings Tidningar.

En la película, hay una escena donde una enfermera corre entre los pacientes gravemente heridos quien los marca con un plumón para determinar quienes se pueden salvar y quienes no.

Arnesen, afirmó que casi al igual como en la película “debemos tomar las mismas prioridades que la enfermera, es decir, a quienes podemos salvar y a quienes no.

La enfermera, además, declaró que durante los últimos turnos, apenas ha podido ir al baño o tomarse una merienda.

Sin embargo, ella no culpa a sus superiores quienes han hecho todo lo posible para mejorar la situación, sino que, en vez de ello, critica fuertemente a las personas que no respetan las restricciones.

 • “Muchos hablan de que se está cansado por las restricciones”, manifestó Therese Arnesen al medio local. Por consiguiente, si se tiene un servicio de salud que está de rodillas cuando haya pasado la pandemia, ya nunca serán las cosas como antes, aquello visto desde el punto de vista del personal del Hospital de Vrinnevi.

Traducción al español: Prensa Norrköping