Category Archives: Europa

200 000 soldater i gigantiskt ryskt krigsspel

På fredag denna vecka inledde Ryssland och Belarus sin gemensamma övning Zapad 2021, som detta år inkluderar 200 000 soldater. – Ryssland har ju inte gjort någon hemlighet av att målet är att återerövra ett politiskt inflytande i hela det område som utgjorde Sovjetunionen, säger ledamoten i försvarsutskottet Allan Widman (L) med anledning av att Polen, Ukraina och Baltikum oroar sig inför övningen.

Den ryska övningen Zapad 2021 omfattar omkring 200 000 soldater och omfattar alla olika delar av det ryska försvaret, sannolikt även kärnvapenstyrkorna. Här anländer trupper från Indien och Mongoliet för att delta i övningarna.
FOTO: RYSSLANDS FÖRSVARSDEPARTEMENT

Militärpersonal från sju länder – Armenien, Indien, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Pakistan och Sri Lanka – deltar i de ryska militärövningar som pågår just nu.
FOTO: RYSSLANDS FÖRSVARSDEPARTEMENT

– Ryssland har ju inte gjort någon hemlighet av att – det är väl tio år sedan nu – målet är att återerövra ett politiskt inflytande i hela det område som utgjorde Sovjetunionen, säger Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna.
FOTO: LIBERALERNA

– Verkligheten är att Ryssland sedan slutet av det kalla kriget aldrig har öppnat en övning för obligatoriska inspektioner, sa Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg inför militärövningen Zapad 2021.
FOTO: NATO

Zapad betyder ”Väst” och är en övning i Rysslands västra militärdistrikt som återkommer vart fjärde år och där soldaterna tränar för ett krig mot väst. Årets övning fokuserar bland annat på förmågan att landsätta soldater från luften.

Militärpersonal från sju länder – Armenien, Indien, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Pakistan och Sri Lanka – deltar i övningarna som sker i västra Ryssland, på gränsen till en rad Nato-länder.

I länder som Polen, Ukraina och de baltiska länderna har övningen skapat stor oro. Ukrainas regering överväger en rad olika scenarier med ”en förvärrad situation kring Ukraina” som ett resultat av Zapad 2021.

Polens inrikesminister Mariusz Kaminski har infört undantagstillstånd i polska städer som gränsar till Belarus. För att stoppa olagliga migranter som försöker komma in i EU har även den lettiska regeringen förklarat undantagstillstånd i gränsregionerna mot Belarus. Undantagstillståndet gäller också i Litauen.

En vecka innan Zapad 2021 inleddes uppmanade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg Ryssland till öppenhet kring övningen, efter att det stora antalet mobiliserade soldater hade skapat ett växande tumult i Polen, Baltikum och Ukraina.

– Ryssland borde bete sig på ett förutsägbart och öppet sätt, sade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg till Reuters i en kommentar om den stora ryska övningen.

Möte i fredags

Den gigantiska ryska övningen har även diskuterats i riksdagens försvarsutskott. Ledamoten Allan Widman (L) utesluter inte att övningen skulle komma att diskuteras under fredagens möte, då Afghanistan stod på agendan.

– Min kommentar är att det bara växer men att Sverige nu äntligen har upptäckt det och har väl ändå så att säga via förra årets försvarsbeslut tagit höjd – inte för att kunna möta Ryssland på egen hand – men kanske för att kunna klara av situationen tills hjälp anländer. Och det finns ju bara en hjälp som är aktuell och den stavas ju N-A-T-O, säger Allan Widman, som är försvarspolitisk talesperson för Liberalerna.

– Vi har visat mognad genom att visa att vi är beredda att hjälpa oss själva när vi nu går från en procent till 1,74 procent av BNP på fem år. Det är ju en förutsättning för att få hjälp, att man visar att man är beredd att hjälpa sig själv.

Störst risk nu

Forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, menar att Rysslands möjligheter till militär aggression mot väst är tydliga främst de närmaste åren. Därefter väntas väst komma ikapp och utvecklingen av rysk försvarsförmåga plana ut.

Hur kommenterar du det?

– Ja, det äger sin riktighet att man ska slå till innan motståndaren har blivit stark. Så är det ju.

Samtidigt har ju Ryssland just för tillfället en rad egna bekymmer som borde ta fokus och uppmärksamhet. Inför parlamentsvalet är regeringspartiet ”Enade Ryssland” nere på 23 procent och sedan har de Lukasjenko och allt bekymmer därifrån. Så just för stunden är det väl någorlunda lugnt ändå, säger Allan Widman.

Polen, Ukraina och de baltiska staterna är bekymrade över den här övningen.

– Det är klart. Ryssland har ju inte gjort någon hemlighet av att – det är väl tio år sedan nu – målet är att återerövra ett politiskt inflytande i hela det område som utgjorde Sovjetunionen. Det inkluderar ju såväl Baltikum som en rad andra numera självständiga länder.

Har ni haft uppe Zapad 2021 till diskussion i försvarsutskottet?

– Ja, det har vi men vi har ju inte haft möten i försvarsutskottet under sommaren. Vi hade ett möte om Afghanistan men vi får löpande rapporter om alla de pågående övningarna i vårt närområde. Vi har ett möte nu på fredag med anledning av Afghanistan men vi har inte haft något specifikt möte kopplat till Zapad, svar nej. Det skulle inte förvåna mig om den frågan väcks på fredag.

Döljer verkligt antal

I Reuters intervju med Jens Stoltenberg varnade Nato-chefen för att Ryssland döljer det verkliga antalet soldater i sina övningar.

– Det vi har sett förut är att antalet trupper som deltar i övningarna avsevärt överstiger antalet som offentliggjorts, sa Jens Stoltenberg och uppmanade Moskva att uppfylla sina skyldigheter enligt Wien-dokumentet, ett internationellt avtal som styr militära övningar i Europa.

Enligt en sammanfattning av Nato Review, en allierad tidning, placerade Ryssland mellan 60 000 och 70 000 trupper i Zapad 2017 men deklarerade bara 12 700 personal.

– Verkligheten är att Ryssland sedan slutet av det kalla kriget aldrig har öppnat en övning för obligatoriska inspektioner, sa Stoltenberg.

– Så vi kommer att vara vaksamma.

Storskalig övning

Ryssland säger att det ligger inom landets rättigheter att öva på sitt territorium och säger samtidigt att man är tydlig med antalet inblandade.

Officiellt kommer övningen bland annat att involvera 200 000 soldater, 80 flygplan och helikoptrar, 290 stridsvagnar och 15 krigsfartyg, men kommer alltså antagligen att bli större än så.

Redan omfattningen av de kommunikationsövningar som skedde innan Zapad 2021-övningen visade att övningen skulle bli storskalig. Östersjöflottan var mycket aktiv i Östersjön, inklusive Kaliningraddistriktet, inför övningen, vilket fick Sverige att mobilisera på Gotland.

Förra gången – för fyra år sedan – när Ryssland och Belarus höll sin gemensamma övning Zapad 2017, varnade både New York Times och CNN för att övningarna nära Natos gräns skulle kunna förvandlas till krig.

RUBEN AGNARSSON

redaktionen@inblick.se