Adventgudstjänst/Culto de adviento

Församlingen Agape firade i söndagds andra advent med julsånger, förbön och förkunnelse. Predikan hölls av Philip Holmgren och han citerade verser ur Lucasevangeliet som handlar bland annat om Maria, Josef och barnet Jesus.

La iglesia Agape celebró el segundo adviento con canciones navideñas, intercesión y prédica el pasado domingo. El sermón lo llevó a cabo Philip Holmgren quien citó versos del evangelio de Lucas que narran acerca de José, María y el niño Jesús.

Text och bild/Texto e imagen: Wladimir Loyola