Kyrkan ute på gatan/Evangelizacion en la calle

Kyrkorna som tillhör Kristna rådet i Norrköping driver sedan flera år tillbaka Cafébussen ute i Norrköpings fredagskvällar. Varje fredag samlas ledare och meddlemmar från de olika församlingar i stan för att sprida det kristna budskapet till alla människor som går i Drottninggatan där bussen brukar stå (Hörsalsparken) Mikael Sjöberg, en av de huvudansvariga som tillhör församlingen Agape manifesterar följande till Prensa Norrköping

  • Nuförtiden finns det en större öppenhet bland människor att höra Guds Ord och tar emot Jesus utan större svårigheter, säger Michael Sjöberg.

På grund av coronaviruset så får man inte stiga inne i bussen för att på så sätt hindra att den sprids i onödan.

Las iglesias pertenecientes al Consejo Cristiano en Norrköping llevan desde hace varios años la actividad del bus de la evangelización en Norrköping. Cada viernes por la tarde se ubica el bus en el sector de Hörsalen para predicarles la buenas nuevas a los transehúntes que pasan por la calle Drottninggatan en el centro de la ciudad. Michael Sjöberg, uno de los responsables principales de la actividad evangelística sostiene a Prensa Norrköping lo siguiente:

  • Ahora más que nunca hay una apertura más grande en las personas de escuchar la palabra de Dios y reciben a Jesús en sus vidas sin mayores titubeos, dice Michael Sjöberg a nuestro portal noticioso.

Debido al virus corona, las personas no les es permitido subir al bus para prevenir cualquier tipo de posible contagio.

Text, bild och översättning: Wladimir Loyola

”Vi avvisar skarpt de grundlösa anklagelserna”

Israels Sverigeambassadör Ilan Ben-Dov kommenterar den svenska regeringens nyligen antagna strategi för utvecklingssamarbetet med den palestinska myndigheten.

– Den svenska regeringen har aviserat att en ny strategi för utvecklingssamarbete med den palestinska myndigheten antas. I den femåriga strategin ingår en budget på 1,5 miljarder kronor. De bör välkomna den svenska regeringens beslut att generöst stödja den palestinska myndigheten, säger Israels Sverigeambassadör Ilan Ben-Dov till webbplatsen israelidag.se.
– Vi förkastar dock bestämt och fullständigt de ogrundade och grundlösa anklagelser mot Israel som ingick i detta tillkännagivande. Den svenska regeringen anklagar Israel för att vara “ett grundläggande hinder för Palestinas utveckling”, fortsätter ambassadör Ben-Dov.
Den svenska regeringen går ännu längre än så och anklagar Israel – och enbart Israel – med en lång lista över påstådda missgärningar baserade på en helt obalanserad och ensidig, partiell berättelse, inklusive hänvisning till vissa beslut som vid den tidpunkten inte ens hade fattats.
– Vi beklagar djupt att vi än en gång bevittnar en partisk svensk attityd som helt ignorerar Israels mest grundläggande intressen och säkerhetsbehov. Denna politik skadar inte bara de bilaterala förbindelserna mellan Israel och Sverige, utan också Sveriges förmåga att spela en konstruktiv roll för freden mellan israeler och palestinier, säger Ilan Ben-Dov.

HANS MARKLUND

Sverige stödjer den Palestinska myndigheten.

Den svenska regeringen har tagit ett nytt beslut angående stödet till den palestinska myndigheten. Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD) skriver en kommentar angående detta på sin Facebooksida.

“Den svenska regeringen har nu offentliggjort att man startar ett nytt femårigt utvecklingssamarbete med den palestinska myndigheten. Detta kommer att kosta de svenska skattebetalarna 1,5 miljarder kronor.
Det mest anmärkningsvärda är att regeringen gör detta utan att villkora att den palestinska myndigheten slutar att uppmuntra till våld mot civila judar och betala ut löner till palestinska terrorister.
Enligt den palestinska myndighetens egna uppgifter som redovisas av Palestinian Media Watch (PMW) gick 517,4 miljoner shekel, knappt 1,5 miljarder svenska kronor, till så kallade terrorlöner under 2019. Det är en ökning med 15 miljoner shekel från året innan.
I dagens tillkännagivande anklagar samtidigt den svenska regeringen, helt obalanserat och ensidigt, Israel med en lång lista med påstådda överträdelser. Samtidigt säger man alltså inte ett ord om exempelvis de palestinska terroristlönerna.
Det är mycket beklagansvärt att den svenska regeringen inte ställer motkrav för att betala ut stöd till den palestinska myndigheten och ännu en gång fullständigt ignorerar Israels mest grundläggande säkerhetsbehov.  Denna politik skadar inte bara förbindelserna mellan Israel och Sverige, utan också Sveriges förmåga att spela en konstruktiv roll för fred mellan israeler och palestinier.
Sverige behöver en ny utrikesminister och en ny regering som återupprättar relationen med Israel som är Mellanösterns enda demokrati.”

(Mikael Oscarsson på Facebook)