Fler fortsätter jobba efter 65

INBLICK: Enligt en färsk undersökning från Arbetsmiljöverket väljer allt fler att fortsätta jobba efter att de har fyllt 65. Antalet arbetande pensionärer har ökat med 36 procent den senaste femårsperioden. – När jag fyllde 65 år bjöd jag in mina vänner till ett “protestmöte” mot att jag skulle tvingas till ofrivillig pensionering och inaktivitet, berättar Siewert Öholm.

– Jag kände att jag hade mycket kvar att ge och var inte beredd att mata duvorna i parken, fortsätter den 77-årige journalisten och programledaren.

– Det var ett så abrupt avbrott om man bara skulle ha ett årtal som gräns för när man skulle sluta jobba.

Siewert upplevde att han hade minst tio eller femton år kvar till att kunna fortsätta jobba, men kroppen har börjat säga ifrån.

– Jag känner att jag fortfarande kan hänga med och vara produktiv med hjärnan, men under den här perioden har jag haft ett par hjärtinfarkter.

– Jag har tvingats konstatera att det faktiskt är en liten bit mellan hjärnan och hjärtat. Hjärnan orkar tydligen mycket mer än vad min gamla slitna kropp klarar av.

Siewert jobbar fortfarande som journalist. Han är ledarskribent för tidningen Världen idag, men betonar att han numera är mer av en opinionsbildare än journalist i traditionell mening.

Vid sidan om sitt skrivande åtar han sig uppdrag som föredragshållare. Siewert jobbar fortfarande på heltid, trots att han med råge har passerat pensionsstrecket. Trots fysiska krämpor.

– Hjärtat har spelat mig spratt medan hjärnan fortfarande är intakt och för säkerhets skull är den också röntgad ordentligt, säger Siewert och skrattar hjärtligt.

 Måste vara försiktig

– Det är bara att inse att jag måste vara försiktigare nu än tidigare. Det är en period i livet då kroppen slits på ett annat sätt än tidigare, vilket gör det svårare att jobba lika tufft som jag gjorde vid 45.

Trenden pekar på att alltfler väljer att göra som Siewert Öholm och fortsätter jobba trots att man har passerat 65. Färska siffror som tidningen Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram visar med all önskvärd tydlighet på detta.

Under de senaste fem åren har antalet personer som fortsätter jobba, trots att man på pappret är att betrakta som pensionärer, ökat med hela 36 procent.

 Männen dominerar

Enligt SCB är det männen som fortsätter jobba längst. 2015 förvärvsarbetade 25 procent i åldersgruppen 66 till 74 år. Motsvarande siffra bland de kvinnliga pensionärerna var 14 procent.

Siffror som SCB har tagit fram visar på att närmare 200 000 pigga pensionärer i den aktuella åldersgruppen var yrkesverksamma under förra året.

Många av dessa jobbade heltid

– Jag tycker att det är enbart positivt att fortsätta jobba, säger 67-årige affärsinnehavaren Bertil Henningsson i Älmhult. Det finns undersökningar som visar på att de som jobbar hela livet och trivs med det är de som lever längst.

Bertil driver en färghandel som han tog över efter sina föräldrar 1983. Vid sidan om detta arbete äger han också ett par hyresfastigheter som han ansvarar för. Detta håller honom sysselsatt på heltid.

Bertil Henningsson och Siewert Öholm är båda övertygade om att trenden med äldre kommer att fortsätta öka under de kommande åren.

 Ekonomisk aspekt

– Jag tror att det finns en ekonomisk aspekt i detta. Många egna företagare har kanske inte haft råd att sätta undan pengar till sin pension och då tvingas de att fortsätta jobba för att klara sig ekonomiskt, säger Bertil.

– Jag är alldeles säker på att det kommer att bli så, säger Siewert Öholm. För alternativet kan aldrig vara att sitta på en parkbänk och mata duvorna.

– Personligen skulle jag kunna tänka mig en totalt ny och annorlunda livskarriär i så fall. Men det skulle innebära att jag vore förfärligt trött på mitt nuvarande jobb. Och det är jag inte. SCB:s siffror visar att de allra vanligaste branscherna bland de äldre är vård och skola. 37 procent av kvinnorna arbetar inom denna sektor. Ofta har de varit anställda där tidigare.

För pensionerade män lockar nya områden mer. Där är man inte främmande för att prova på nya yrken efter 65.

– Jag tror att det vore stimulerande för många om arbetsgivaren hjälpte till att möjliggöra för äldre att fortsätta jobba, för att på så sätt ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns, säger Bertil Henningsson.

– Jag vet att många äldre fortsätter att jobba inom så kallade äldrepooler eller kollektiv där man utför enklare sysslor och hjälper varandra, säger Siewert Öholm. Det kan vara ett alternativ för en person som inte är beredd att sluta arbeta.

SCB:s undersökning pekar på flera fördelar med äldre som stannar kvar på arbetsmarknaden. Den egna ekonomin stärks samtidigt som näringslivet kan dra nytta av kompetensen hos en erfaren arbetskraft under längre tid.

GÖRAN JACOBSON

goran.jacobson@gmail.com

www.inblick.se

Foto: dagen.se

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *