Håll koll på grundvattennivåerna med ny webbtjänst från SMHI

Artikel från Njus.se

NORRKÖPING: Trött på sol och värme? Då har du chansen att krypa in i kylan på riktigt när Norrköpings hockeykrigare i Vita Hästen på torsdag bjuder in till säsongens allra första isträning.

“Sommaren är kort och det mesta regnar bort”, som Tomas Ledin sjunger i sin välkända sång. Men det där med regn får vi nog ta med en nypa salt numera. För så värst mycket regn är det inte om somrarna numera, vilket i sin tur är en av orsakerna till varför grundvattennivåerna i Sverige är så låga som de är idag.

Det har talats väldigt mycket om den rådande vattenbristen, vilket knappast kan ha undgått någon av oss. Grundvattennivåerna är alarmerande låga på många håll i landet och myndigheterna har gång på gång gått ut med information till allmänheten om att spara på vattnet.

Av den anledningen har SMHI i Norrköping utvecklat en helt ny webbaserad tjänst som ska hjälpa oss alla att kunna hålla koll på hur det ser ut med tillgången på grundvatten där vi bor. Sedan två år tillbaka har stora delar av södra och mellersta Sverige fått mindre nederbörd än normalt, ett underskott som medfört låga grundvattennivåer och låga flöden i sjöar och vattendrag. Nivåerna är ovanligt låga i de stora grundvattenmagasinen i stil med stora sand- och grusåsar.

Det är i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU) som SMHI har tagit fram den nya webbtjänsten som ska kunna hjälpa boende i de utsatta områdena att kunna hålla koll på hur grundvattennivåerna ser ut. Bedömningarna som görs handlar om större områden och detaljstuderar därför inte enskilda brunnar och mindre vattentäkter. Tanken är att man i första hand ska serva länsstyrelser och kommuner med information om läget på vattenfronten. Tjänsten ger också allmänheten en översiktlig bild och kan därför vara till hjälp för oss alla avseende en eventuell vattenbrist.

Norrköping är i nuläget inte hotat av vattenbrist då sjöarna Glan och Glottern, som är kommunens två huvudsakliga vattenreservoarer, inte uppvisar några större förändringar avseende vattenståndet. Men med alltför lite regn och snö under det kommande året kan läget komma att ändras mycket snabbt.

Den intresserade kan hitta den nya webbtjänsten på SMHI:s och SGU:s hemsidor.

Text: Göran Jacobson          Bild: Wladimir Loyola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *