Arvets sverigefinska ärr på Biblioteket

Med titlar från ”mamma” till ”operastjärna”

NORRKÖPING Sverigefinnar på Stadsbiblioteket. Arvet – en utställning om en ny generation berättar med text och bild om andra och tredje generationens sverigefinnar, födda och uppvuxna i Sverige, men med finsk bakgrund.

Till vänster om entrén öppnade i onsdags Stadsbibliotekets nya utställning om sverigefinnar. Öppen yta ramas in av stående affischer med både foton och texter om olika personer, skrivna på såväl finska som svenska. Utställningen innehåller 20 roll-ups och drygt 30 intervjuer. Arrangeras gör den i samarbete med Sverigefinländarnas arkiv.

Jag som själv är sverigefinsk påminns av utställningen om ett gammalt memoryspel som min mormor och jag brukade spela i min barndom. Spelet var finskt och bilderna refererade till olika yrkestitlar, som inte alltid ingick i mitt finska vardagsspråk. Lite så är det i denna utställning också.

Affischen med chefredaktören Sanna Posti-Sjöman får mig att minnas att yrkestiteln ”päätoimittaja” bara för något år sedan inte ingick i min vokabulär. ”Oikeustieteen opiskelija”, som Aino Gröndahl intill är, betyder tydligen juridikstuderande.

”Ordet arvet på finska syftar tillbaka till det, som det så länge varit tyst om; förlusten av ett språk och en identitet”, skriver Sverigefinländarnas arkiv på sin hemsida, liksom i utställningskatalogen. Utställningens signumbild av Markku Huovila visar en ärrad person, med symbolik till förlusten.

Arvet – Susanna Levonen och Moa Martinson
Sopran. Susanna Levonen, född i Finland, är fast anställd vid NorrlandsOperan och gästspelar på andra i Sverige och utlandet.

Samtidigt utmanar utställningen synen på sverigefinnar som endast arbetarklass – vi finns överallt i samhället, i alla slags roller och positioner. Detta framträder i mångfalden hos de medverkande, med titlar alltifrån ”mamma” till ”operastjärna” (papporna fattas dock). Likaså är frågorna som bland annat handlar om personernas känsla av finskhet intressanta. På en av roll-upsen beskriver till exempel behandlingsassistenten Henrik Pallari en upplevelse av mellanförskap:

– När man rör sig här över gränsen känner man sig svensk i Finland, men i södra Sverige är man haparandabo. Fast man har samma språk som i Finland, känns det som att det finns någon slags gardin mellan Sverige och Finland.

Sverigefinländarnas arkiv är ett multimedia- och informationscentrum som grundades 1977 med uppgift att bevara dokument om sverigefinskt liv och verksamhet.Centrumet stödjer och främjar även sverigefinsk kultur och forskning.

Arvet – en utställning om en ny generation är en av de olika vandringsutställningar som Sverigefinländarnas arkiv anordnat. Den visades första gången i Västerås 2011 och är nu ett av evenemangen i Norrköpings firande av Finlands 100-åriga självständighet fram till självständighetsdagen den 6 december. Utställningen står dock bara oktober månad ut, då den sedan ska vidare i landet.

© Text och foto: Melinda Reyes Hiltunen

I SAMARBETE MED – www.kultursidan.nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *