Seminarium ”Rädda Världen” hölls i Agape av Jan Rosman

Nyhet bevakat av Prensa N.

NORRKÖPING: ”Rädda Världen” är namnet på ett seminarium som hölls i Norrköping under helgen av Agapes fd pastor och grundare, Jan Rosman.

– Syftet med seminariet var att utrusta de troende för ett starkt liv i betjänande av människor, förklarade han.

Seminariet ägde rum i Norrköpings trosrörelse församling Agape lördagen 28 oktober. Att Rädda Världen var temat för konferensen och hölls av kyrkans fd pastor Jan Rosman som grundade Agape för 32 år sedan. Mötet blev som en encounter för de närvarande, där det ingick lunch och fika.

Seminariet Rädda Världen hölls i Agape av pastor Jan Rosman 28-29 oktober. Foto: Wladimir Loyola

Seminariet Rädda Världen hölls i Agape av pastor Jan Rosman 28-29 oktober. 

Undervisningen var praktiskt inriktad på hur man bör som kristen betjäna inom olika områden som skolvärld, arbetsliv, media, familjen, med mera.

– När tjänstegåvor möts kan det slå som blixten, eftersom man uppmuntrar varandra i rättfärdighet och helgelse, uttryckte Jan Rosman. Han menade att detta händer speciellt när troende människor möter sin livskamrat, vilket leder till att båda börjar tjäna Gud tillsammans och att de kompletterar varandra i sina kallelser.

Jan Rosman förklarade att Jesus börjar ta mer gestalt i den överlåten troendes liv, hjärta, hjärna och gärningar. Han sade också att när man tjänar Gud i det naturliga blir det så att det övernaturliga griper in i den troendes betjänande.

– Vi är gåvor från Gud till varandra. Det blir en multiplikation i interaktionsteamet, menade pastorn som överlämnade ämbetet till 20 år yngre David Ekerbring för ett par år sedan.

Agapes lovsångsteam medverkade med sina andliga låtar under Rädda Världen dagarna. Foto: Wladimir Loyola

Agapes lovsångsteam medverkade med sina andliga låtar under Rädda Världen dagarna. 

Jan Rosman menade också att det första som händer med våra liv när vi blir frälsta är att Jesus börjar jobba med vår karaktär och sammanfattade seminariets innehåll genom att hänvisa till det som står i Galaterbrevet kapitel 5 om köttets gärningar och andens frukter.

– Vi söker inte alltid Guds Rike utan köttets eller mänsklig bekvämlighet istället, poängterar han.

Numera ägnar sig Agapes grundare, bland annat, åt att missionera utanför landets gränser och att predika runt om i Sverige. I helgen höll han sitt första seminarium hemma i Norrköping.

Agapes nye pastor tackar sin fd mentor Janne Rosman för seminariet som ägde rum i kyrkans sal. Foto: Wladimir Loyola.

Agapes nye pastor tackar sin fd mentor Janne Rosman för seminariet som ägde rum i kyrkans sal. 

Undervisningen ägde rum i församlingens nya lokal i Klockaretorpet, ett bostadsområde där man gjort en satsning, bland annat, genom att ha utomhusmöte under sommaren och dela ut Nya Testamentet i områdets hushåll. Senaste stora evenemang i Agape skedde lördagen 30 september där man bjöd in gäst predikanter från Livets Ord och löd under namnet ”Bygga Kyrka”.

Seminariet ”Rädda Världen” avslutades under söndagens gudstjänst där Jan Rosman fick sammanfatta lördagens budskap inför en större skara av församlingsmedlemmar och besökare med orden: Rädda världen! Betjäna världen med gåvor från Gud och frukt från den helige Ande!

Text och bild: Wladimir Loyola

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *