Nya Torget invigt med Edefalks Stenen

Grönytor och sittplatser

NORRKÖPING Bilarna är borta. Rostfärgade klossar och framför allt ett stort bostadshus har minskat torgytan. Nya Torget har förvandlats än en gång, fått mer grönyta och sittplatser, varav en är konstverket Stenen av Cecilia Edefalk. Toaletten är saknad.

– Nya torget, som en gång var en kungsgård där kungligheter bodde under sina resor i landet, har invigts många gånger, berättade Tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson vid sitt återinvigningstal.

Torg har det varit länge på platsen. Sedan cirka 1880 har det inte varit tillåtet att sälja kött på torget. Då byggdes fyra nya saluhallar, varav Coop finns i den enda kvarvarande saluhallsmiljön.

Bandklipp – Karin Jansson, ordf Tekniska nämnden
Bandklipp. Karin Jansson, ordförande i Tekniska nämnden, återinvigde Nya Torget.

I vår tid har Nya Torget frånsett den tynande torghandeln varit stora parkeringsytor med plats för cirka 100 bilar. Kommunen beslutade för några år sedan att minska torgytan och tillåta byggande av bostäder och restauranger. Ett bygge som genomförts av företaget Botrygg.

Under torget finns nu parkering för 180 bilar med infart från Trädgårdsgatan. Ingång till parkeringshuset sker genom omdiskuterade rostfärgade byggnader som står i stark kontrast till de äldre fastigheterna på Trädgårdsgatan och Hospitalsgatan.

Det som är nytt är att torget blivit mer tillgängligt och nu fått grönytor och sittplatser. Det kommer att finnas ett utbud av restauranger med uteserveringar framöver. En scen är också uppsatt i form av ett trädäck. Vid invigningen berättade stadsträdgårdsmästaren om planteringarna medan scen invigdes av elever från De Geergymnasiet Musik.

Cecilia berättar om bronsskulpturen Stenen
Konstnären och verket. Cecilia Edefalk berättar om bronsskulpturen Stenen.

Den andra invigningen var av ett konstverk som Botrygg donerat till Norrköpings kommun. När borgmästaren Louise Malmström i Norrköping, efter ett inledningstal, tillsammans med kommunalrådet Karin Jonsson avtäckte ”lådan” med statyn så avslöjades även konstnären Cecilia Edefalk under skynket.

Cecilia Edefalk, som ursprungligen kommer från Norrköping, berättade utförligt om hur framtagningen hade gått till i ett samtal med Konstmuseets chef Helena Persson.

Konstverket Stenen är en avbildning i brons av ett marmorblock från Kolmården. Det är avsett att kunna användas bland annat som sittplats, ”till och med så finns det plats att lägga sina glasögon” påpekade konstnären. Uppvärmning av skulpturen gör att den kan glädja besökare året runt.

Ramp saknas till scenen
Otillgänglig. Ramp saknas till scenen. Vid invigningen spelade elever från De Geergymnasiets musiklinje.

Reaktionerna, från den ganska stora skaran besökare vid invigningen, var blandade.Tidigare synpunkter på de rostfärgade ”klossarna” låg i luften medan andra uppskattade att torget fått en avgränsning. Synpunkterna på konstverket var också delade – många anser att det har en naturlig plats på torget medan andra var oroliga för vandalisering på samma sätt som de gula papperskorgarna, lite väl lika brevlådor, redan drabbats.

Torghandeln som nu återkommit har eluttag för åtta platser. Förhoppningsvis byter man luckor så det inte behöver vara snubbelrisk. Man kan också hoppas på en komplettering av scenen så att funktionshindrade kan använda den utan att behöva beställa portabel ramp.

Det som saknas är den toalett för allmänheten som tidigare fanns vid spårvagnshållplatsen. Det är synd att antalet offentliga toaletter i Norrköping ännu en gång minskat i antal.

© Text och foto: Sven Åke Molund

I SAMARBETE MED – 
www.kultursidan.nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *