Priset på vatten kan fördubblas år 2040

Vattnet i Sverige kommer att bli dubbelt så dyrt om 20 år

Sveriges kommuner blig tvungna att öka investeringarna i vattenstrukturer till 7 miljarder varje år under de närmaste åren.

  • En vanlig familj i villa kan räkna med dubbla priser, eller cirka en tusenlapp per månad istället för som nu cirka 500 kronor, säger Fredrik Vinthagen till Norrköpings Tidningar.
  • Fredrik Vinthagen som är verksam på föreningen Svenskt vatten uppger att den globala uppvärmningen är en faktor till fördyrningen eftersom att när det blir varmare konsumerar folk mer vatten.
  • För att motverka det krävs rejäla investeringar i vattenverk och ledningar poängterar Fredrik Vinthagen till lokala dagstidningen NT.

När förbrukningen toppar, vattenverken hinner inte få ut rent vatten för alla hushåll och byggnader samtidigt och det kan bli vattenbrist trots att Sverige är ett vattenrikt land.

Omskrivet av Prensa Norrköping

El precio del agua puede subir el doble en 20 años más

El agua en Suecia subirá el doble en 2040

Las comunas de Suecia se verán obligadas en incrementar las inversiones en la estructura acuática a 7 millones cada año dentro de los proximas dos décadas.

Una familia común y corriente puede contar con precios dobles, o, cerca de mil coronas al mes en vez de los quinientos que se paga hoy en día, afirmó Fredrik Vinthagen a Norrköpings Tidningar.

Fredrik Vintahagen, quien es encargado de la asociación Svenskt vatten, sostuvo que el calentamiento global es un factor a la alza del precio del agua ya que, cuando se pone más caluroso, la gente consume más agua.

Cuando el consumo está al máximo, los abastecimientos no alcanzan a sacar agua pura para todas las viviendas y construcciones al mismo tiempo, de lo cual, puede haber carencia de agua a pesar que Suecia en un país rico en agua.

Para contrarrestar lo antes mencionado, se requieren grandes inversiones en los abastecimientos y conductos, sostuvo Fredrik Vinthagen al periódico local NT.

Nota traducida por: Wladimir Loyola

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *