image

Cafébussen ute i Norrköping

                                 Finns ute på stan för att nå folk                                med sittkristna budskap

NORRKÖPING: Göran och Ingemar intervjuades av Prensa Norrköping. Dessa två aktiva kristna från olika frikyrkor berättar om bussverksamheten de driver för att nå människor ute på gatorna i Norrköping.

/Produktion: Wladimir Loyola.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>