Cafébussen ute i Norrköping

                                 Finns ute på stan för att nå folk                                med sittkristna budskap

NORRKÖPING: Göran och Ingemar intervjuades av Prensa Norrköping. Dessa två aktiva kristna från olika frikyrkor berättar om bussverksamheten de driver för att nå människor ute på gatorna i Norrköping.

/Produktion: Wladimir Loyola.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *