Nodira arbetar för mänskliga rättigheter, integration och mångfald

FÖRENINGSLIV: Prensa Norrköping har intervjuat Nodira som är ordförande för den nystartade föreningen Equal Rights for Integration som finns till för att integrera både svenskar och invandrare i frågor om mänskliga rättigheter och mångfald.

13709852_1842037179353640_5565449850778913911_nNodira Aminova är en utlandsfödd kvinna. Hon anser sig inte vara annorlunda eller som den som vill sticka ut på något sätt. Hon bara brinner för en positiv förändring och vill göra något bra för samhället hon lever i.

Nodira berättar om sin roll och om hur hon har bidragit i föreningens verksamhet.

    • När jag tog initiativet för att starta föreningen Equal Rights for Integration hade jag i åtanke mina värderingar för mänskliga rättigheter (MR) och allas lika värde. Det är något som pratas ganska mycket om i medierna, i politiken samt bland allmänheten. Det görs också väldigt mycket för att verkliggöra mänskliga rättigheterna i praktiken. Man kan dock inte konstatera att allting avseende MR är perfekt och alla är glada och nöjda i dagens föränderliga värld. I min ideala värld ska alla vara vänliga mot varandra och ingen önskar illa till någon. Alla ska kunna se och respektera varandras värde. Alla ska kunna acceptera varandra oavsett personens personliga brister eller faktorer som personen själv aldrig skulle kunnat påverka, exempelvis hudfärg, kön, ålder etc. I min drömvärld finns det mer utrymme för kärlek än för hat.

 

  • 13680811_1848878985336126_7838422446326242209_nHur kan vi nå ett sådant samhälle? Kanske omöjligt kan man tänka sig. Om man själv tror på något är det också enklare att förverkliga den tanken. Integration handlar om en tvåsidig process: den ena sidan tar sig in i samhället och den andra accepterar. FN:s flyktingorgan noterar att slutresultatet av integration ”bör vara ett samhälle som är både mångsidigt och öppet, där människor kan bilda en gemenskap oavsett olikheter”. (för referenser kolla vår hemsida www.equalrights.se). I föreningens verksamhet skapar vi gemenskap mellan grupper i samhället som annars lever åtskilda. Detta genom att skapa tillfällen där människor möts och kan se varandras positiva sidor. Möten och kommunikation leder också till förståelse och respekt mellan människor.

Hur är föreningen strukturerad när det gäller ledare och deltagare?

  • Föreningen består av en styrelse och två deltidsanställda. Styrelsen består av åtta personer där jag sitter som ordförande tillsammans med bl a vice ordförande Robin Larsson och kassör Martin Evaldsson. Vi har många volontärer som kan hjälpa till alltifrån att leda vår träffpunkt ’Språkvänner’ till att vara en språkvän åt en nyanländ. I praktiken består vår verksamhet av två delar. Den ena delen handlar om att skapa mötesplatser för etablerade svenskar och nysvenskar. Denna del av verksamheten kallar vi träffpunkt ’Språkvänner’. Språkvänner är unik och skiljer sig från ett språkcafé på så sätt att vi syftar mot ett mer meningsfullt socialt liv för deltagarna. Utöver att träna på konversationssvenska ordnar vi också olika studiebesök, grillkvällar och externa föreläsare. Dessutom ger Språkvänner möjlighet för deltagarna att lära känna vikten av nätverkandet i Sverige. Detta har lett till att många har hittat vänner för livet samt vägar mot praktik eller arbete. I samarbete med ABF Östergötland brukar vi hålla våra träffpunkter i ABF:s lokaler i Norrköping varje onsdag kl.17. De som är nyfikna är välkomna att komma förbi och hälsa.13427738_1826848467539178_3499486382679761785_n
  • Andra delen av verksamhet går ut på matchning, dvs vi rekryterar personer som vill, på individ eller familjenivå bli språkvänner åt nyanlända. Det handlar inte bara om att träna på svenska utan även att utbyta språkkunskaper samt kulturella erfarenheter. Dialogen som sker mellan människor ökar den interkulturella medvetenheten samt skapar en känsla av tillhörighet och delaktighet i samhället. De svensktalande som vill bli språkvänner kan anmäla sitt intresse via drop-in på våra onsdagsträffar eller kontakta oss per mejl. Det går också att följa oss på Facebook och på så sätt hålla sig uppdaterad kring vad som händer i föreningen.

Hur finansieras föreningen?

  • Föreningen har drivits på ideella krafter men fick i början av sommaren besked att vi har fått ett bidrag av Norrköpings kommuns för integrationsfrämjande insatser under resten av 2016. I och med att vår verksamhet ökat med bidraget ökar även behovet av ideella krafter. Vi ser fram emot att vi blir flera och därigenom starkare i vårt arbete.

Wladimir Loyola

wladimir.loyola@gmail.com

equalrights.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *