Category Archives: Kultur

Melker vill lära känna meningen med livet.

Den svensk/chilenske författaren om tro, moral och döden.

Av Wladimir Loyola

I sina böcker gestaltar Melker Garay frågor som handlar om gudstro, moral och döden, ämnen som återkommande speglas i hans författarskap.

Melker Garay. Foto: Niclas Kindahl.

Melker Garay. Foto: Niclas Kindahl.

Melker Garay är född i Tocopilla 1966 men kom som barn till Sverige och Norrköping där han varit bosatt sedan dess.

Man får gå uppför många trappsteg på Knäppingsborgsgatan innan man träder in i ett stort vardagsrum. Här har vår litteräre religionskritiker sitt skrivbord och sina bokhyllor, en plats för att finna den inspiration han behöver för att skapa sina, ofta satiriska, skildringar av verkligheten.

Här finns också Juan Perez Leyton, även han från Chile, som översatt flera av Melkers böcker till spanska. Böckerna har alla en religionskritisk prägel.

Den första roman som Melker skrev heter Korgossen och vi frågar honom om hur han fick idén till detta sitt första litterära barn?

  • Jag ville skriva något om Chile. Jag gick omkring i Elqui dalen i Vicuna och frågade mig; Vad vill jag skriva? berättar Melker.

De existentiella frågorna är oerhört viktiga för Melker och så har det varit sedan barndomen. Han har alltid varit intresserad av olika livsåskådningar där man kan hitta olika och ofta motsägelsefulla utsagor om det goda och det onda i tillvaron.

Boken handlar om en korgosse som berättar om sin tro. Enligt huvudkaraktären bör man förhålla sig kritisk till omvärlden och till auktoriteterna. Vetenskapen eller de religiösa ledarskapen kan aldrig besluta i trosfrågor och om rätt och fel, det kan enbart var och en göra i det egna livet. Vi bör ständigt reflektera över våra känslor, tankar och handlingar. Korgossen har intrycket av att prästerskapet inte värdesätter den ödmjukhet som är en sådan viktig princip i kristen tro.

Melker Garays andra roman; Josef Kinski och döden, handlar om Josef Kinski som arbetar som dödgrävare. I denna litterära skapelse går att finna många klassiska frågeställningar kring livet och döden.

  • Genom processen med att skriva mina böcker har jag nått någon slags inre frid. Skrivandet är som en väg till att finna redskapen för att kunna ställa viktiga och avgörande frågor kring väsentliga ting.

Melker upplever att alla människor behöver finna en mening med sitt liv.

  • Vi bär alla på livslögner och vi tror ofta på fenomen vi inte har faktisk kunskap om, som t e x Gud, förklarar han.

Översättaren till Melkers böcker, J.A.Perez, menar att författaren inte är emot någon religion.

  • Melker respekterar alla troende människor och uppmanar dem att fortsätta att tro, säger Juan A.Perez.

Författaren är dock kritisk till religiösa ledare inom olika religioner som missbrukar sin maktposition.

  • Varför finns religionen? Frågar sig Melker Garay och svarar själv på frågan; Jo, för att finna en mening med livet såsom det är och som redskap för att praktisera ömsesidig kärlek mellan människor.

rattanMelker menar att alla människor har kapacitet att verbalisera och praktisera idén om kärlekens väg.

  • När man lyfter blicken så ser man världen på ett annorlunda sätt. Jag arbetar inte specifikt med frågan om religion utan mer med moral på en samhällelig nivå, avslöjar han.

Melker Garay oroar sig för den generella kunskapsnivån då våra universitet och Högskolor sänker kraven på de akademiska utbildningarna.

  • Det som mest oroar mig är att dagens ungdomar inte är insatta i de moraliska värderingar som samhället förmedlar menar han.

Melker Garays två senaste litterära verk är Novellsamlingarna Råttan med och Fågelskrämman. Båda verken kommer att översättas framöver till flertalet språk och lanseras internationellt.

Som avslutning på intervjun läser Melker högt upp berättelsen Miraklet, en av kortnovellerna i Råttan. Berättelsen visar på dubbelmoralen hos de religiösa ledare som predikar om etik och moral men inte sällan väljer att själva leva efter helt andra måttstockar.

Wladimir Loyola – wladimir.loyola@gmail.com