Priset på vatten kan fördubblas år 2040

Vattnet i Sverige kommer att bli dubbelt så dyrt om 20 år

Sveriges kommuner blig tvungna att öka investeringarna i vattenstrukturer till 7 miljarder varje år under de närmaste åren.

  • En vanlig familj i villa kan räkna med dubbla priser, eller cirka en tusenlapp per månad istället för som nu cirka 500 kronor, säger Fredrik Vinthagen till Norrköpings Tidningar.
  • Fredrik Vinthagen som är verksam på föreningen Svenskt vatten uppger att den globala uppvärmningen är en faktor till fördyrningen eftersom att när det blir varmare konsumerar folk mer vatten.
  • För att motverka det krävs rejäla investeringar i vattenverk och ledningar poängterar Fredrik Vinthagen till lokala dagstidningen NT.

När förbrukningen toppar, vattenverken hinner inte få ut rent vatten för alla hushåll och byggnader samtidigt och det kan bli vattenbrist trots att Sverige är ett vattenrikt land.

Omskrivet av Prensa Norrköping

El precio del agua puede subir el doble en 20 años más

El agua en Suecia subirá el doble en 2040

Las comunas de Suecia se verán obligadas en incrementar las inversiones en la estructura acuática a 7 millones cada año dentro de los proximas dos décadas.

Una familia común y corriente puede contar con precios dobles, o, cerca de mil coronas al mes en vez de los quinientos que se paga hoy en día, afirmó Fredrik Vinthagen a Norrköpings Tidningar.

Fredrik Vintahagen, quien es encargado de la asociación Svenskt vatten, sostuvo que el calentamiento global es un factor a la alza del precio del agua ya que, cuando se pone más caluroso, la gente consume más agua.

Cuando el consumo está al máximo, los abastecimientos no alcanzan a sacar agua pura para todas las viviendas y construcciones al mismo tiempo, de lo cual, puede haber carencia de agua a pesar que Suecia en un país rico en agua.

Para contrarrestar lo antes mencionado, se requieren grandes inversiones en los abastecimientos y conductos, sostuvo Fredrik Vinthagen al periódico local NT.

Nota traducida por: Wladimir Loyola

200 000 soldater i gigantiskt ryskt krigsspel

På fredag denna vecka inledde Ryssland och Belarus sin gemensamma övning Zapad 2021, som detta år inkluderar 200 000 soldater. – Ryssland har ju inte gjort någon hemlighet av att målet är att återerövra ett politiskt inflytande i hela det område som utgjorde Sovjetunionen, säger ledamoten i försvarsutskottet Allan Widman (L) med anledning av att Polen, Ukraina och Baltikum oroar sig inför övningen.

Den ryska övningen Zapad 2021 omfattar omkring 200 000 soldater och omfattar alla olika delar av det ryska försvaret, sannolikt även kärnvapenstyrkorna. Här anländer trupper från Indien och Mongoliet för att delta i övningarna.
FOTO: RYSSLANDS FÖRSVARSDEPARTEMENT

Militärpersonal från sju länder – Armenien, Indien, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Pakistan och Sri Lanka – deltar i de ryska militärövningar som pågår just nu.
FOTO: RYSSLANDS FÖRSVARSDEPARTEMENT

– Ryssland har ju inte gjort någon hemlighet av att – det är väl tio år sedan nu – målet är att återerövra ett politiskt inflytande i hela det område som utgjorde Sovjetunionen, säger Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna.
FOTO: LIBERALERNA

– Verkligheten är att Ryssland sedan slutet av det kalla kriget aldrig har öppnat en övning för obligatoriska inspektioner, sa Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg inför militärövningen Zapad 2021.
FOTO: NATO

Zapad betyder ”Väst” och är en övning i Rysslands västra militärdistrikt som återkommer vart fjärde år och där soldaterna tränar för ett krig mot väst. Årets övning fokuserar bland annat på förmågan att landsätta soldater från luften.

Militärpersonal från sju länder – Armenien, Indien, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Pakistan och Sri Lanka – deltar i övningarna som sker i västra Ryssland, på gränsen till en rad Nato-länder.

I länder som Polen, Ukraina och de baltiska länderna har övningen skapat stor oro. Ukrainas regering överväger en rad olika scenarier med ”en förvärrad situation kring Ukraina” som ett resultat av Zapad 2021.

Polens inrikesminister Mariusz Kaminski har infört undantagstillstånd i polska städer som gränsar till Belarus. För att stoppa olagliga migranter som försöker komma in i EU har även den lettiska regeringen förklarat undantagstillstånd i gränsregionerna mot Belarus. Undantagstillståndet gäller också i Litauen.

En vecka innan Zapad 2021 inleddes uppmanade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg Ryssland till öppenhet kring övningen, efter att det stora antalet mobiliserade soldater hade skapat ett växande tumult i Polen, Baltikum och Ukraina.

– Ryssland borde bete sig på ett förutsägbart och öppet sätt, sade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg till Reuters i en kommentar om den stora ryska övningen.

Möte i fredags

Den gigantiska ryska övningen har även diskuterats i riksdagens försvarsutskott. Ledamoten Allan Widman (L) utesluter inte att övningen skulle komma att diskuteras under fredagens möte, då Afghanistan stod på agendan.

– Min kommentar är att det bara växer men att Sverige nu äntligen har upptäckt det och har väl ändå så att säga via förra årets försvarsbeslut tagit höjd – inte för att kunna möta Ryssland på egen hand – men kanske för att kunna klara av situationen tills hjälp anländer. Och det finns ju bara en hjälp som är aktuell och den stavas ju N-A-T-O, säger Allan Widman, som är försvarspolitisk talesperson för Liberalerna.

– Vi har visat mognad genom att visa att vi är beredda att hjälpa oss själva när vi nu går från en procent till 1,74 procent av BNP på fem år. Det är ju en förutsättning för att få hjälp, att man visar att man är beredd att hjälpa sig själv.

Störst risk nu

Forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, menar att Rysslands möjligheter till militär aggression mot väst är tydliga främst de närmaste åren. Därefter väntas väst komma ikapp och utvecklingen av rysk försvarsförmåga plana ut.

Hur kommenterar du det?

– Ja, det äger sin riktighet att man ska slå till innan motståndaren har blivit stark. Så är det ju.

Samtidigt har ju Ryssland just för tillfället en rad egna bekymmer som borde ta fokus och uppmärksamhet. Inför parlamentsvalet är regeringspartiet ”Enade Ryssland” nere på 23 procent och sedan har de Lukasjenko och allt bekymmer därifrån. Så just för stunden är det väl någorlunda lugnt ändå, säger Allan Widman.

Polen, Ukraina och de baltiska staterna är bekymrade över den här övningen.

– Det är klart. Ryssland har ju inte gjort någon hemlighet av att – det är väl tio år sedan nu – målet är att återerövra ett politiskt inflytande i hela det område som utgjorde Sovjetunionen. Det inkluderar ju såväl Baltikum som en rad andra numera självständiga länder.

Har ni haft uppe Zapad 2021 till diskussion i försvarsutskottet?

– Ja, det har vi men vi har ju inte haft möten i försvarsutskottet under sommaren. Vi hade ett möte om Afghanistan men vi får löpande rapporter om alla de pågående övningarna i vårt närområde. Vi har ett möte nu på fredag med anledning av Afghanistan men vi har inte haft något specifikt möte kopplat till Zapad, svar nej. Det skulle inte förvåna mig om den frågan väcks på fredag.

Döljer verkligt antal

I Reuters intervju med Jens Stoltenberg varnade Nato-chefen för att Ryssland döljer det verkliga antalet soldater i sina övningar.

– Det vi har sett förut är att antalet trupper som deltar i övningarna avsevärt överstiger antalet som offentliggjorts, sa Jens Stoltenberg och uppmanade Moskva att uppfylla sina skyldigheter enligt Wien-dokumentet, ett internationellt avtal som styr militära övningar i Europa.

Enligt en sammanfattning av Nato Review, en allierad tidning, placerade Ryssland mellan 60 000 och 70 000 trupper i Zapad 2017 men deklarerade bara 12 700 personal.

– Verkligheten är att Ryssland sedan slutet av det kalla kriget aldrig har öppnat en övning för obligatoriska inspektioner, sa Stoltenberg.

– Så vi kommer att vara vaksamma.

Storskalig övning

Ryssland säger att det ligger inom landets rättigheter att öva på sitt territorium och säger samtidigt att man är tydlig med antalet inblandade.

Officiellt kommer övningen bland annat att involvera 200 000 soldater, 80 flygplan och helikoptrar, 290 stridsvagnar och 15 krigsfartyg, men kommer alltså antagligen att bli större än så.

Redan omfattningen av de kommunikationsövningar som skedde innan Zapad 2021-övningen visade att övningen skulle bli storskalig. Östersjöflottan var mycket aktiv i Östersjön, inklusive Kaliningraddistriktet, inför övningen, vilket fick Sverige att mobilisera på Gotland.

Förra gången – för fyra år sedan – när Ryssland och Belarus höll sin gemensamma övning Zapad 2017, varnade både New York Times och CNN för att övningarna nära Natos gräns skulle kunna förvandlas till krig.

RUBEN AGNARSSON

redaktionen@inblick.se

20 år efter mörka 11/9

Det har nu gått 20 år efter att New Yorks skyskrapor World Trade Center föll efter ett terrorattentat. Minst 3 tusen liv släcktes den dagen i USA när George W Bush satt på makten i Vita Huset.

Men inte bara det, för 48 år sedan ägde rum ett statskupp i Chile då Salvador Allendes socialistregering störtades av Augusto Pinochetledda militärjunta.

Sverige skakades också av detta datumet 11/9 då år 2003 mördades den ledande socialdemokratiska ledande politikern Anna Lindh i Stockholm.

Prensa Norrköping

El 11 de septiembre se recuerda en Chile, Suecia, E.E.U.U. y en todo el mundo

Ya han pasado 20 años desde que ocurrió el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York, tras un ataque terrorista encabezado por Usama Bin Laden del grupo Al Quaida. En ese entonces, Estados Unidos estaba gobernado por el republicano George W Bush en donde al menos unas 3 mil personas perdieron sus vidas.

Mientras que hace 48 años acaeció el nefasto golpe de estado en Chile, cuando gobernaba la Unidad Popular al mando del presidente socialista Salvador Allende. La junta militar, dirigida por Augusto Pinochet, derrocó a Allende, de lo cual, miles de chilenos fueron asesinados y torturados mientras que otros miles fueron exiliados a distintas partes del mundo.

No obstante, Suecia también fue afectada por esta fecha 11/9 en 2003, cuando la líder socialdemócrata Anna Lindh fue brutalmente asesinada afuera de la tienda NK en Estocolmo.

Nuestro portal digital se dio la tarea de elaborar esta breve reseña sobre el 11 de septiembre que afectó a chilenos, suecos y a todo el mundo en general.

/La redacción