Rondeller ökar trafiksäkerheten

NORRKÖPING: En kraftigt ökning av cirkulationsplatser har skett under de senaste åren, skriver Norrköpings Magazinet.

Anledningen till varför rondeller har ökat är för att på så sätt undviker man farliga flervägskorsningar samt man tvingar fordonsförare att sänka hastigheten.

  • Det handlar till stor del om trafiksäkerheten såklart, men också om att få ett bättre flöde i trafiken, säger Rosita Mathiesen till NM.

Rosita Mathiesen, som är trafikingenjör i Norrköpings Kommun förklarar att en cirkulationsplats är säkrare en en korsning eftersom på rondellen måste man lämna företräde till de som redan kör i cirkulationsplatsen.

  • I en vanlig fyrvägskorsning så är det oftast reglerat med olika vägmärken så det gör ur en trafiksäkerhetsaspekt, säger hon.

Las rotondas aumentan la seguridad del tránsito

NORRKÖPING: Un fuerte aumento de las rotondas se han construído durante los últimos a¨nos, publicó el diario Norrköpings Magazinet.

La razón del por qué las rotondas han aumentado es porque, de esa manera, se evitan los cruces de varias vías, al mismo tiempo que se obliga a los conductores a disminuir la velocidad.

  • En gran parte tiene que ver con la seguridad del tránsito, obviamente, pero también para que haya un mejor fluir en el aquél, manifestó Rosita Mathiesen al semanario local.

Rosita Mathiesen, quien es ingeniero de tránsito en la municipalidad de Norrköping, explicó que una rotonda es más segura que un cruce ya que en el lugar de circulación, hay que darle cede al paso a quienes ya están manejando en la rotonda misma.

  • Un cruce común de cuatro vías, generalmente, está regularizado con diferentes letreros cosa que allí hay un aspecto de seguridad, dijo ella.

/WL

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *